• +085 - 77 35 222
 • info@escape-opleidingen.nl

Privacy statement

Escape Opleidingen vindt het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.  In ons privacy statement leggen wij uit waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken.  Ook geven wij in ons privacy statement aan welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Escape Opleidingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Escape Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt, of heeft gemaakt, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij leggen ook gegevens vast van prospects en andere personen die te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening. Hierbij kan ook gedacht worden aan personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben, prospects en bezoekers van onze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (deze kunnen in meer of mindere mate van toepassing zijn):

 • Naam, adres en woonplaats gegevens.
 • Functie, bij welke organisatie / afdeling.
 • Geslacht en geboortedatum.
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt ten behoeve van onze werkzaamheden.

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

Escape Opleidingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst. Met andere woorden, om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden en om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Escape Opleidingen zal de persoonsgegevens, geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zorgvuldig behandelen.

Escape Opleidingen
Didamseweg 148a 6902 PE te Zevenaar
Tel.        085 77 35 222
www.escape-opleidingen.nl
info@escape-opleidingen.nl
IBAN      NL10RABO0314886125
BTW nr  161547655.b01
KvK        71624775

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Voor het verwerken hiervan geldt daarom een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens.  Escape Opleidingen verwerkt geen bijzondere / gevoelige persoonsgegevens van u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Escape Opleidingen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Escape Opleidingen) mee gemoeid is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Escape Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Escape Opleidingen bewaart de gegevens 2 jaar na het eventueel afsluiten van de dienstverlening tenzij met de opdrachtgever anders overeengekomen. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.  Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Escape Opleidingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Escape Opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Escape Opleidingen gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Escape Opleidingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@escape-opleidingen.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  Uiteraard kunt u veel wijzingen ook al zelf doorvoeren in ons klantenportaal.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve te mailen naar info@escape-opleidingen.nl

Escape Opleidingen – Didamseweg 148a – 6902 PE te Zevenaar, 085-77 35 222, info@escape-opleidingen.nl

Ja, ik wil een cursus doen!

Iedereen leert anders. Doe jij liever een zelfstudie? Of heb jij het meest baat bij een goede uitleg tijdens een praktijkdag? Of combineer je het liefst een stukje zelfstudie met een praktijkgedeelte? Dat kan bij ons.