• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ADVIES

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

PROJECTANALYSE BLUSMIDDELEN

 

De minimaal vereiste blusmiddelen in een gebouw zijn wettelijk bepaald (Bouwbesluit 2012), eventueel
aangevuld met relevante normen (NEN 4001). In de praktijk blijkt echter dat in veel gebouwen teveel blusmiddelen aanwezig zijn, of dat de aanwezige blusmiddelen niet zijn afgestemd op de aanwezige risico’s.

Teveel aanwezige blusmiddelen betekent jaarlijkse terugkeer van onnodige kosten aan afschrijving,
keuring en onderhoud. Blusmiddelen welke niet zijn afgestemd op de aanwezige risico’s, geven bij gebruik onnodige nevenschade of gevaarlijke situaties. In de praktijk kan het voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen bij onnodig veroorzaakte nevenschade niet uitkeren.

 

Inhoud
De klant levert een actuele plattegrond per bouwlaag met hierop aangegeven alle blusmiddelen. Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op een locatie een inventarisatie te maken.  Het is wenselijk om een medewerker (BHV’er) bij deze inventarisatie aan te laten sluiten. 

Na de inventarisatie wordt een rapport opgeleverd waarin is aangegeven waar blusmiddelen moeten worden verwijderd, verplaatst of aangevuld. Indien naast de brandslanghaspels (nog) geen blusmiddelen zijn geplaatst (bijvoorbeeld bij nieuwbouw), hoeft de klant geen actuele plattegrond per bouwlaag aan te leveren en volstaat een inventarisatie op de locatie.


Standaard wordt geleverd:

Eén inventarisatie op uw locatie door Escape Opleidingen
Eén rapport (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
Eén rapport (ingebonden exemplaar).
Optioneel wordt geleverd:
Extra rapport (ingebonden exemplaar).

 

Kosten
Prijs op aanvraag