• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ADVIES

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

PROGRAMMA VAN EISEN

 

indien een gebruiker van een gebouw (gedeelte) op basis van bijvoorbeeld het Bouwbesluit 2012
verplicht is te beschikken over een brandmeldinstallatie, dan moet deze wettelijk voldoen aan de NEN 2535. 

Voordat een brandmeldinstallatie wordt geïnstalleerd moet men een Programma van Eisen (PvE) opstellen, welke wordt gekeurd door een eisende partij (bevoegd gezag, verzekeraar en / of gebruiker).
Het PvE is een blauwdruk van de (toekomstige) brandmeldinstallatie. Aanwezigheid van het PvE is wettelijk verplicht, en moet ook na afronding van de installatiewerkzaamheden inzichtelijk zijn in het logboek van de brandmeldinstallatie.

Naast een PvE voor een brandmeldinstallatie is een PvE voor een ontruimings- alarminstallatie conform NEN 2575 wettelijk verplicht. De kosten voor het opstellen van dit PvE zijn opgenomen in de kosten voor het opstellen van het PvE van de brandmeldinstallatie.

 

Inhoud
Voor het opstellen van het PvE wordt door de adviseur informatie opgevraagd betreffende het gebruik van het gebouw(gedeelte). Nadat de relevante informatie is ontvangen, wordt deze verwerkt tot een PvE conform NEN 2535 en NEN 2575.

 

Standaard wordt geleverd:
Opstellen van één PvE welke in drievoud wordt ingediend bij één eisende partij.
Eén PvE (digitaal exemplaar in PDF – formaat).

 

Kosten
Prijs op aanvraag