• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ADVIES

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

BHV PLAN

Een BHV-plan (conform NEN 4000) geeft op locatieniveau concreet invulling aan het BHV-beleid.
Het BHV-plan beschrijft de handelswijze in geval van een calamiteit (o.a. bij ongeval, reanimatie of een externe calamiteit). Verder beschrijft het plan o.a. de opbouw van de bedrijfhulpverleningsorganisatie en de afspraken betreffende opleiding en oefening.

Het ontruimingsplan vormt een uitneembaar onderdeel van het BHV-plan. Het BHV-plan wordt hierom bij voorkeur geleverd in combinatie met het ontruimingsplan. Indien u reeds beschikt over een ontruimingsplan, of een separaat BHV-plan wenst af te nemen, is dit uiteraard mogelijk.

 

Werkwijze en voorwaarden
Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op de locatie een inventarisatie te maken. Het is wenselijk om een medewerker (een leidinggevende, BHV’er of preventiemedewerker) bij deze inventarisatie aan te laten sluiten.

 

Standaard wordt geleverd:
* Eén inventarisatie en (concept)bespreking op uw locatie door Escape Opleidingen
* Eén ronde waarin de door u gewenste aanpassingen worden doorgevoerd op het concept dat door Escape Opleidingen wordt aangeleverd.
* Eén BHV-plan (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
* Eén BHV-plan (in bijpassende map en tabbladenset).

 

Kosten
Prijs op aanvraag