• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ADVIES

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

BHV STERKTEBEREKENING

 

Op basis van de arbeidsomstandighedenwet moeten bedrijfshulpverleners zodanig in aantal zijn
georganiseerd dat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

De wet omschrijft niet concreet hoeveel bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Op basis van een ‘maatgevend scenario’ en RI&E wordt berekend hoeveel bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn.


Hierin zijn onder andere de uit te voeren taken tijdens een calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van bijvoorbeeld aanwezigen zoals medewerkers of cliënten opgenomen. Onze specialist / adviseur berekent vervolgens hoeveel bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Naast de geadviseerde BHV-sterkte wordt ook geadviseerd hoe de BHV-sterkte kan worden gereduceerd. Dit advies heeft dan betrekking op de gebouw- en installatietechnische aspecten.

 

Inhoud
De klant levert een actuele plattegrond per bouwlaag met hierop aangegeven de brandwerende scheidingen. Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op de locatie een inventarisatie te maken. Het is noodzakelijk om deze ronde te maken met een medewerker welke bekend is met de mate van zelfredzaamheid / hulpbehoevendheid van de aanwezigen.

Standaard wordt geleverd:
Eén inventarisatie op uw locatie door Escape Opleidingen
Eén rapport (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
Eén rapport (ingebonden exemplaar).

 

Kosten
Prijs op aanvraag