• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ADVIES

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

ONTRUIMINGSPLAN

 

Een ontruimingsplan is wettelijk verplicht indien uw bouwwerk beschikt over een brandmeldinstallatie. Het ontruimingsplan dient te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 8112. Het ontruimingsplan beschrijft de handelingswijze in geval van een ontruiming en de bijbehorende taken voor de medewerkers. Ter verduidelijking van het tekstuele gedeelte moeten conform de norm overzichtsplattegronden zijn opgenomen. Deze plattegronden geven informatie over de plaatsing van de BHV-middelen in het bouwwerk.

 

Het ontruimingsplan vormt een uitneembaar onderdeel van het BHV-plan, maar is ook separaat van het BHV-plan te gebruiken. Overzichtsplattegronden vormen een vast onderdeel van het ontruimingsplan. Indien u ontruimingsplan, overzichtsplattegronden en ontruimingsplattegronden afneemt, worden de overzichtsplattegronden kosteloos voor u vervaardigd.

 

Werkwijze en voorwaarden
Voor het uitvoeren van de genoemde diensten is het noodzakelijk om op de locatie een inventarisatie te maken. Het is wenselijk om een medewerker (BHV’er), technische dienst of preventiemedewerker) bij deze inventarisatie aan te laten sluiten.

 

Standaard wordt geleverd:
* Eén inventarisatie en (concept)bespreking op uw locatie door Escape Opleidingen
* Eén ronde waarin de door u gewenste aanpassingen worden doorgevoerd op het concept dat door Escape Opleidingen wordt aangeleverd.
* Eén ontruimingsplan (digitaal exemplaar in PDF – formaat).
* Eén ontruimingsplan (ingebonden exemplaar).

 

Optioneel wordt geleverd:
* Opname van meerdere gebruikers in het ontruimingsplan (indien meerdere gebruikers op één brandmeldinstallatie en alleen indien gewenst).
* Indiening van het ontruimingsplan bij de brandweer.
* Extra ontruimingsplan (ingebonden exemplaar).

 

Kosten
De kosten voor een ontruimingsplan inclusief Inventarisatie en (concept)bespreking op locatie bedraagt € 640,00