• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

BHV TRAININGEN

BHV Basis - 2 dagen

Wie personeel in dienst heeft, zal één of meerdere medewerkers moeten opleiden tot bedrijfshulpverlener. 

BHV Basis E-learning - 1 dag

Met de ééndaagse BHV opleiding krijgt u toegang tot onze e-learning, u wordt gevraagd vooraf de lessen te maken alvorens u met de cursus kunt starten.

BHV Herhaling - 1 dag

Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). 

BHV Herhaling E-learning

Met de halve dag BH Herhaling krijgt u toegang tot onze e-learning, u wordt gevraagd vooraf de lessen te maken alvorens u met de cursus kunt starten.

BHV Ploegleider Basis

De ploegleider BHV heeft tijdens een calamiteit de leiding over de ploeg bedrijfshulpverleners binnen de organisatie.

BHV Ploegleider Herhaling

Het is mede  de taak van de Ploegleider om ervoor te zorgen dat zijn BHV-ploeg geoefend blijft.

Hoofd BHV Basis

De Hoofd Bedrijfshulpverlener houdt zich bezig met de coördinatie van de BHV-taken die door de Arbowet wettelijk zijn opgelegd aan een werkgever.  

Hoofd BHV Herhaling

De Hoofd Bedrijfshulpverlener draagt de verantwoording voor het BHV-beleid bij de organisatie.