• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ONDERHOUD BLUSMIDDELEN

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

BRANDBLUSSERS

Het aantal brandblussers en de controle van de brandblussers in een bedrijf wordt bepaald aan de hand van de eisen van de overheid en de verzekering. In de eisen wordt met betrekking tot de controle van brandblussers gesteld dat deze jaarlijks worden gecontroleerd door een erkend REOB Onderhoudsbedrijf (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen).

Conform NEN 2559
De eisen voor de controle (keuren) van de brandblussers zijn vastgelegd in de NEN 2559. Hierin staat welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Hieronder staan globaal de stappen in het onderhoud beschreven van de verschillende brandblussers:

Stappenplan diverse blussers

Onderhoud draagbare blustoestellen:
• jaarlijks onderhoud (keuren) door een deskundig persoon (REOB);
• vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers;
• revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt;
• na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats;
• na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud Schuim (nat) brandblussers:
• jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser en/of patroon aanwezig is. Constante druk blussers worden getest op lekkage en druk;
• uitgebreid onderhoud na 5 jaar: de (schuim) vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
• revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
• uitgebreid onderhoud na 15 jaar ( als onder onderhoud na 5 jaar );
• na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.


Onderhoud koolzuursneeuw (CO2) brandblussers:

• jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser aanwezig is door deze te wegen. De blusser wordt getest middels een proefstoot en gekeken wordt of deze niet lekt. De fiberring tussen slang en afsluiter wordt vervangen;
• revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd; de blusser wordt afgeperst; De CO2 – vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
• na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.


Voordelen
Met de jaarlijkse controle van uw brandblussers via het ontzorgingsprincipe van Escape Opleidingen heeft u een aantal belangrijke voordelen:
• u voldoet aan alle wettelijke eisen;
• u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft;
• u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren;
• de brandblussers zijn gebruiksklaar;
• u grijpt niet naar een defecte of lege brandblussers;
• u kan letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken.


Onderhoudsovereenkomst
Jaarlijkse controle (keuring) van uw brandblussers op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de verbandtrommels en/of noodverlichting, is bij ons mogelijk.
Neem contact met ons op voor meer informatie.