• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ONDERHOUD BLUSMIDDELEN

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

DROGE BLUSLEIDINGEN

Voor droge blusleiding wordt ook wel eens voor de benaming droge stijgleiding of droge brandleiding gebruikt. Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat/ kantoren) gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze brandbeveiligingsinstallatie kan in deze gebouwen bij brand erger voorkomen en beperkt de schade.

Deze droge blusleidingen bestaan meestal uit een verzinkte stalen pijp met 1 of meerdere voedingspunten. Deze hebben per verdieping een brandkraan.

Met de juiste brandbeveiligingsinstallatie, waar de droge blusleidingen toe behoren, en het juiste onderhoud, helpt u de brandweer om een brand sneller onder controle te krijgen. Het is daarom van groot belang dat de droge blusleidingen en de brandkranen jaarlijks worden gecontroleerd. Deze controle valt onder NEN norm 1594.

U kunt via Escape opleidingen terecht voor alle werkzaamheden rondom droge blusleidingen. Wij zijn gespecialiseerd in montage, reparatie, controle (keuring) en periodiek onderhoud van droge blusleidingen (volgens NEN 1594).

Hieronder staan globaal de stappen beschreven voor het onderhoud en controle van de droge blusleiding:

Inspectie
jaarlijks een visuele inspectie van de leiding zelf, dit gebeurt normaliter tijdens de jaarlijkse controle van de kranen;
de leiding heeft ook een 5-jaarlijkse keuring nodig, dit houdt in dat de leiding gevuld wordt met water en onder druk wordt gezet (afgeperst op 24 Bar).
Hierna wordt de leiding geleegd. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, dan worden deze indien mogelijk direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan.

Na het 5-jaarlijks onderhoud wordt er een keuring certificaat in tweevoud opgemaakt waarin alles wordt vastgelegd. De leiding wordt voorzien van een keuringssticker. Het 2e exemplaar van dit certificaat is bestemd voor de brandweer in uw regio.

Voordelen
Met de jaarlijkse controle (keuren) van uw droge blusleidingen via Escape Opleidingen heeft u een aantal belangrijke voordelen:
– u voldoet aan alle wettelijke eisen;
– u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft;
– u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren;
– de droge blusleidingen zijn gebruiksklaar;
– de brandweer grijpt niet naar een defecte droge blusleiding;
– u kan letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken.

Onderhoudsovereenkomst
Jaarlijkse controle van uw droge blusleidingen op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de brandblussers en/of brandmeldinstallatie, is bij ons mogelijk.

Efficiënt en effectief
Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) en ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).

Droge blusleiding aanleggen/vervangen
Indien u droge blusleidingen nodig heeft of u wilt uw bestaande droge blusleidingen vervangen, dan bent u via Escape Opleidingen aan het juiste adres. Wij kunnen voor u de aanleg van een droge blusleiding en hoge druk blusleiding verzorgen.