• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ONDERHOUD BRANDMELDCENTRALE

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

CONTROLE EN ONDERHOUD BRANDMELDSYSTEMEN

Escape Opleidingen is onder andere gespecialiseerd in het onderhoud en de controles van ondermeer Brandmeldinstallaties. In de normering wordt aangegeven dat de onderhoudsprocedures en de werkzaamheden verricht dienen te worden door gediplomeerde deskundigen. Onze onderhoud deskundigen zijn in het bezit van de juiste diploma’s en werkend conform vastgelegd eisen. Hiermee heeft u direct de garantie voor de kwaliteit, die u van ons mag verwachten.

Regeling Brandmeldinstallaties 2011
In deze regeling zijn criteria opgenomen voor bedrijven die brandmeldinstallaties aanleggen. De regeling bevat de basiscriteria voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en daarnaast specifieke criteria waaraan een bedrijf dient te voldoen afhankelijk van het type erkenning.

De landelijk werkende partners van Escape Opleidingen zijn KIWA gecertificeerd Regeling Brandmeldinstallaties 2002 voor de onderdelen:
• projectie;
• installatie;
• onderhoud.

Indien aan alle eisen is voldaan kan via onze erkende partner bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie een certificaat afgegeven. Met dit certificaat kan de gebruiker aantonen dat zijn brandmeldinstallatie voldoet aan de eisen.

Afhankelijk van de aangegeven risicoklasse van het object (laag, middel of hoog) vindt voor afgifte van het certificaat een inspectie plaats waarbij de aangelegde installatie op zijn functionaliteit wordt beoordeeld. Deze inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die hiervoor zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) of door Escape Opleidingen zelf afhankelijk van de wensen en eisen.

Mogelijkheden
Escape Opleidingen is met haar erkende partners gespecialiseerd in het van A tot Z leveren en installeren van brandmeldinstallaties. Daar bij moet u denken aan:
• Opstellen Programma van Eisen;
• Projecteren van de brandmeldinstallatie;
• Leveren en installeren van de brandmeldinstallaties na goedkeuring PvE door de brandweer;
• Opstellen Rapport van Oplevering en Installatie Attest;
• Vervaardigen van revisie tekeningen van de brandmeldinstallatie;
• Certificeren brandmeldinstallatie;
• Jaarlijks preventief onderhoud brandmeldinstallatie;
• Beheerder brandmeldinstallatie taken (opgeleid persoon “OP”)

Tevens kunt u bij ons terecht voor het leveren en installeren van gesproken woord ontruimingsinstallaties type A.

Onderhoudsovereenkomst
Jaarlijkse kunnen wij de controle van uw brandmeldinstallatie op ons nemen. Dit kan op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de blusmiddelen, verbandtrommels en noodverlichting.

Efficiënt en effectief
Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) en ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).