• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

ONDERHOUD VEILIGHEIDSMIDDELEN

Meer informatie of een offerte aanvragen? 

Neem contact met ons op.

ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN

Werken met elektrische gereedschappen brengt een hoop risico’s met zich mee. Brand, ontploffing en een schok kunnen letsel veroorzaken. Elektrische gereedschappen dienen daarom ook ieder jaar gekeurd te worden. Het Arbobesluit, artikel 7.4a, eist dat arbeidsmiddelen periodiek worden gekeurd.
Wanneer er een bedrijfsongeval met elektrische gereedschap plaats vindt, zal de arbeidsinspectie controleren of het elektrisch gereedschap is gekeurd volgens Arbobesluit.


NEN-3140
Escape Opleidingen en haar landelijke partners is onder andere gespecialiseerd in het onderhoud en de controles van elektrische gereedschappen. In de NEN 3140 wordt aangegeven dat de onderhoudsprocedures en de werkzaamheden verricht dienen te worden door gediplomeerde deskundigen. Onze onderhoud deskundigen zijn in het bezit van het diploma gereedschap keuren conform NEN-3140. Hiermee heeft u direct de garantie voor de kwaliteit, die u van ons mag verwachten.

Onderhoudsovereenkomst
Jaarlijkse kunnen wij de controle van uw elektrisch gereedschap op ons nemen. Dit kan op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de blusmiddelen, verbandtrommels en noodverlichting.

Efficiënt en effectief
Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) en ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).