• +085 - 77 35 222
  • info@escape-opleidingen.nl

Veelgestelde vragen BHV

Ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers is verplicht om de BHV te regelen, ook vakantie- en uitzendkrachten tellen mee.
Alleen als je echt helemaal alleen werkt bij bv een eenmanszaak vervalt de BHV verplichting – heeft u een éénmanszaak met regelmatig mensen
over de vloer dan bent u alsnog verplicht om de BHV te regelen.

Voorheen was de regel 1 BHV’er op de 50 personen, sinds 2017 is dit uit de Arbowet en geldt deze regel niet meer.
Elk bedrijf is anders, op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt het aantal BHV’ers vastgesteld, tijdens vakantie,
ziekte en verlof dient er ook een BHV’er aanwezig te zijn, hier dient dan ook vooraf rekening mee gehouden te worden.

- Het verlenen van Eerste Hulp bij Ongevallen
- Het begeleiden van een Ontruiming
- Het beperken en bestrijden van een beginnende brand

Ja, elke werkgever is verplicht om de BHV binnen zijn organisatie te regelen
dit geldt dan ook voor kleinere bedrijven.

Om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen dient de kennis van de BHV’ers bijgehouden te worden,
Escape Opleidingen werkt conform de richtlijnen van het NIBHV, hierdoor heeft het certificaat van Escape Opleidingen een geldigheid van één jaar, om bij calamiteiten adequaat te kunnen en blijven handelen is het enorm belangrijk om regelmatig te blijven oefenen.

De BHV Herhalingscursus is voor deelnemers welke met goed gevolg hebben deelgenomen aan de BHV Basiscursus
en het certificaat niet ouder is dan 1 jaar en 3 maanden.

Als uw BHV certificaat verlopen is heeft u nog 3 maanden om de BHV herhalingscursus te volgen, uw certificaat
wordt dan alsnog verlengd. Zijn deze 3 maanden verstreken neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) kunnen hoge boetes uitdelen als de BHV binnen
uw organisatie niet goed geregeld is, is uw arbobeleid op orde? Klik hier voor zelfinspectie zodat je dit zelf kunt beoordelen.

Nee, een BHV training wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Nee, een Hoofd BHV’er is niet verplicht maar wel aan te raden bij grotere organisaties.

Ja, iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen.
In kleinere bedrijven < 25 personen mag ook de werkgever zelf preventiemedewerker worden.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vul dan hier uw vraag in: